TREBALLEM PER AJUDAR

 

Per garantir un servei de qualitat, en GRUP SBD ASSISTENCIAL establim una metodología d’actuació que consta de:

  • Entrevista per fer una valoració i estudi de la situació per determinar el perfil del professional a seleccionar
  • Assessorament a la família en base a les seves necessitats
  • Redactem un contracte per establir la intervenció, activitats a realitzar, els horaris i els preus
  • Es duu a terme un exhaustiu procés de selecció per a seleccionar a la persona adequada a les necessitats de l'usuari i amb l'experiència necessària
  • er a oferir un servei de qualitat
  • Presentació del profesional a la familia.
  • Realitzem els tràmits administratius i legals per a una correcta contractació l'empleat/ada de la llar
  • Mantenim contacte amb l’usuari-família, per fer seguiment del servei i assessorament permanent de la normativa legal
  • Supervisió periòdica per garantir un bon servei adaptant-nos als canvis que es van necessitant al llarg del temps.

Tot el personal seleccionat per nosaltres és col·laborador habitual o aporta la titulació oficial, acredita la seva experiència prèvia i aporta referències externes contrastades per part nostra d'acord es compleixen els requisits necessaris per cobrir el servei.

 

Si el personal no és nacional, aporta la documentació legal conforme tenen vigent el permís de residència i treball.

© 2021 GRUP SBD ASSISTENCIAL Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital